Danh mục Tư vấn

Dịch vụ cung ứng lao động

Dịch vụ cung ứng lao động là hoạt động kinh doanh mà các công ty hoặc tổ chức cung cấp nhân lực cho các công ty khác hoặc các tổ chức khác để làm việc tại các vị trí công…

Dịch vụ telesale

Dịch vụ telesale là một hình thức bán hàng trực tiếp thông qua điện thoại. Khác với telemarketing chỉ là quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ, telesale tập trung vào việc chốt đơn hàng và bán hàng trực tiếp…