Danh mục Giáo dục

Giáo trình pháp luật đại cương

Giáo trình pháp luật đại cương là một tài liệu giảng dạy cơ bản về lý thuyết pháp luật, hệ thống pháp luật và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật. Nó thường được sử dụng trong các khóa…

Giáo trình tiếng việt

Giáo trình tiếng Việt là một bộ tài liệu học tiếng Việt được thiết kế để giúp người nước ngoài học tiếng Việt. Được sử dụng rộng rãi trong các trường đại học, trường dạy tiếng Việt cho người nước…